Боюн В.П. "Відеосистеми реального часу з елементами штучного інтелекту" | Історія ІТ в Україні

Боюн В.П. "Відеосистеми реального часу з елементами штучного інтелекту"

Стенограма доповіді В.П.Боюна на засіданні Президії НАН України 13 жовтня 2021 року.

У доповіді наведено найвагоміші результати робіт у галузі штучного інтелекту та його застосування для відеосистем реального часу як одного з пріоритетних напрямів діяльності Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. Відзначено актуальність і високий рівень наукових досліджень, пов’язаних з розробленням теоретичних основ динамічної теорії інформації як бази для створення систем реального часу, інтелектуальних відеосистем з використанням принципів функціонування сітківки ока людини, а також важливість їх впровадження в галузі національної безпеки і оборони, у промисловості, робототехніці, медицині, на транспорті.

Читати доповідь