Випередив час | Історія ІТ в Україні

Випередив час

Жить и сгорать у всех в обычае,
Но жизнь тогда лишь обессмертишь,
Когда ей к свету и величию
Своею жертвой путь прочертишь.
Б.Пастернак "Смерть сапера"

Основоположник інформаційних технологій
Випередив час

24 серпня 1923 року - 90 рокiв тому - народився Вiктор Михайлович Глушков - видатний вчений i громадський дiяч, широко вiдомий у нас i за кордоном, засновник Iнституту кiбернетики Нацiональної академiї наук України, активний учасник свiтового процесу становлення та розвитку нових напрямiв науки ХХ i ХХI ст. - обчислювальної технiки, кiбернетики, iнформатики.

"Я хочу сказати ще і ще раз, і буду все життя повторювати, що Віктор Михайлович Глушков – надзвичайно талановита людина, а в деяких сферах, чисто наукових, на мій погляд – геніальна людина, яка зробила величезний вклад у нашу науку, техніку, у наше громадське життя, і переоцінити важливість цього внеску для нашої країни просто неможливо." (Із інтерв'ю Бориса Євгеновича Патона для телефільму про В.М.Глушкова. "Нова студія", документальний цикл "Таємниці України". Київ, 2007 р.)

Сучасникам не завжди вдається повною мірою збагнути значення діяльності того чи іншого вченого. Справжня оцінка часто з'являється значно пізніше, коли наукові результати і висловлені ідеї вже перевірені часом. Видатний внесок Віктора Михайловича Глушкова (1923–1982) у математику, кібернетику та обчислювальну техніку був високо оцінений ще за життя вченого. Але чим далі, тим очевиднішим стає те, що в процесі своєї творчої діяльності він зумів випередити час, зорієнтувавши створений ним у 1962 р. Інститут кібернетики Академії наук УРСР на перехід від обчислювальної техніки до інформатики, а далі – до інформаційних технологій. В.М.Глушков став фундатором цього надзвичайно важливого напряму розвитку науки і техніки в Україні і колишньому Радянському Союзі. Підготувавши необхідні кадри фахівців, він створив могутню наукову школу з цього напряму.

Поняття "інформаційні технології" з'явилося в науці в останні роки ХХ ст. Доти вживали терміни "інформатика" або "комп'ютерна наука", а ще раніше – "обчислювальна техніка", що визначали вужче коло проблем. Інформаційні технології, будучи високими технологіями, охоплюють широкий спектр наукових, конструкторських, технологічних і виробничих напрямів: проектування та виробництво комп'ютерів, периферійних пристроїв, елементної бази, мережевого устаткування, системного програмного забезпечення, розробку і створення автоматизованих та автоматичних цифрових систем різного призначення і прикладного програмного забезпечення до них. Усі ці напрями почали розвиватися ще в 60–70-х роках в Інституті кібернетики Академії наук УРСР.

Видатні досягнення наукової школи В.М.Глушкова в галузі інформаційних технологій стали фундаментом для подальшого становлення в Інституті наукових шкіл його учнів і послідовників по ряду напрямів інформаційних технологій.

Автор Малиновський Б.М.

Заходи, конференції, книги, відео присвячені 90-річчю від дня народження В.М.Глушкова дивіться на http://icfcst.kiev.ua/MUSEUM/GL_HALL2/Glushkov90_u.html