Академік НАН України Летичевський Олександр Адольфович (1935-2019) | Історія ІТ в Україні

Академік НАН України Летичевський Олександр Адольфович (1935-2019)

Інформація з сайту: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5413

З глибоким сумом сповіщаємо, що 19 серпня 2019 року пішов з життя видатний вчений в галузі інформатики, завідувач відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки академік НАН України Летичевський Олександр Адольфович.

Олександр Адольфович Летичевський народився 3 травня 1935 року в Києві. У 1957 році закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка і відтоді працював в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, з 1981 р. завідував відділом рекурсивних обчислювальних машин, від 2008 р. – відділом теорії цифрових автоматів.

О.А. Летичевський – видатний вчений в галузі інформатики та кібернетики, доктор фізико-математичних наук (1971), професор (1982), член-кореспондент НАН України (1990), академік НАН України (2009), Заслужений діяч науки і техніки України (2007), лауреат Державної премії СРСР (1968), Державних премій України (1993, 2003), лауреат премій НАН України імені В.М. Глушкова (1985) та А.О. Дородніцина (2011).

Протягом багаторічної наукової діяльності О.А. Летичевський працював у різних областях інформатики, одержав видатні наукові результати, широко відомі у світовій комп'ютерній науці. Він належав до славетної школи академіка В.М. Глушкова, все життя активно розвивав і продовжував її традиції, створивши свою школу з прикладної теорії алгоритмів, результати якої широко впроваджуються на практиці.

Кандидатська дисертація О.А. Летичевського (1963 р.) була однією з перших робіт з алгебраїчної теорії автоматів. У ній вперше була вирішена проблема композиційної повноти автоматів Мура і створено основи структурної теорії, подібної до теорії Крона-Родеса, що з'явилася значно пізніше. Тільки у 80-х роках минулого сторіччя в роботах угорських дослідників було встановлено зв'язки між цими двома відомими теоріями. У докторській дисертації, присвяченій теорії дискретних перетворювачів інформації, вчений започаткував новий підхід до вивчення проблеми еквівалентності алгоритмів.

У 80-90 роки теоретичні дослідження О.А. Летичевського включають проблеми знаходження алгебраїчних інваріантів програм, їхнє застосування для розроблення ефективних алгоритмів та програм, проблеми розподілених паралельних обчислень та створення програмного забезпечення багатопроцесорних обчислювальних машин з розподіленою пам'яттю. Останніми роками він розвивав нову оригінальну математичну теорію взаємодії агентів та середовищ, що створює теоретичну базу нового підходу до розроблення програмного забезпечення комп'ютерів – інсерційне моделювання.

О.А. Летичевський брав участь у багатьох практичних та індустріальних розробках, застосовуючи свої теоретичні результати. Так у 60-70 рр. він був одним з основних розробників математичного забезпечення машин серії МІР та системи автоматизації проектування обчислювальних машин ПРОЕКТ, у 80-ті роки керував створенням математичного забезпечення макроконвейерного обчислювального комплексу. Система алгебраїчного програмування APS, створена за останні роки в Інституті кібернетики, ґрунтується на досвіді створення згаданих систем та застосовується для створення нових програмних систем. Зокрема, на її базі створена система інсерційного моделювання. О.А. Летичевський керував впровадженням своїх теоретичних результатів у створення програмного забезпечення для низки зарубіжних компаній (Моторола, Юніксофт, Інтел та ін.).

З 1964 року Олександр Адольфович викладав у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Був керівником міжнародних проектів INTAS, NATO, CRDF та УНТЦ, членом редколегії журналу "Кібернетика та системний аналіз" та журналу "Theoretical Computer Science". В його науковому доробку понад 200 наукових праць і монографій, а серед його учнів понад 40 кандидатів і докторів наук. О.А.Летичевський мав високий міжнародний авторитет, багато співпрацював з міжнародними науковими організаціями та зарубіжними вченими, а його учні працюють в багатьох країнах світу.

Олександр Адольфович був активною, доброзичливою і глибоко порядною людиною. Наукова громадськість, колеги, учні та друзі глибоко сумують за Олександром Адольфовичем Летичевським і висловлюють щире співчуття його рідним і близьким.

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5413