95 рокiв вiд дня народження Катерини Логвiновни Ющенко | Історія ІТ в Україні

95 рокiв вiд дня народження Катерини Логвiновни Ющенко

Катерина Логвинiвна Ющенко (у дiвоцтвi Рвачова) народилася 8 грудня 1919 року - через сторiччя пiсля ледi Лавлейс. Початок її творчої дiяльностi спiвпав з роками вiдродження i здiйснення генiальної iдеї Бебiджа.

У її життi є моменти, що нагадують долю великої англiчанки, але ще бiльше того, що властиве лише радянським людям.

Катерина Логвинівна Ющенко була першою в СРСР жінкою - доктором фізико-математичних наук, якій ця ступінь була присвоєна за піонерські роботи з програмування. Вона, використовуючи досвід експлуатації "МЭСМ", розробила одну з перших в світі мов програмування високого рівня "Адресна мова", з непрямою адресацією при програмуванні. Саме завдяки цій мові зникла залежність від місця розташування програми в пам'яті. Катерина Логвинівна започаткувала першу школу теоретичного програмування в СРСР. Більш детально про К.Л.Ющенко: http://ua.uacomputing.com/persons/yushenko/